top of page

Strona główna > Usługi > Konsultacja

Konsultacje dotyczące usuwania włosów metodą elektroepilacji

Chcesz pozbyć się włosów na dobre i spróbować elektroepilacji, ale po wysłuchaniu znajomych i przeczytaniu wielu sprzecznych informacji w internecie, nie wiesz, czy to właściwy zabieg dla Ciebie?

Uzyskaj wszystkie odpowiedzi podczas konsultacji. Określimy Twój typ skóry, włosów oraz ewentualne przeciwwskazania. Przeprowadzimy również zabieg próbny trwający 15 minut podczas którego ustalimy Twój próg bólu i zaplanujemy dalszy przebieg zabiegów.

Łączny czas konsultacji - 30 minut
Opłata za konsultację - 100 zł

Elektroepilacja męskich palców

Co można oczekiwać?

target (1).png

Cel konsultacji

Konsultacja jest niezbędna do szczegółowego zapoznania się z metodą usuwania włosów, oceny stanu skóry, typu i charakterystyk włosów.

user (1).png

Personalizacja podejścia

Specjalista dostosowuje procedurę do indywidualnych cech klienta, biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia w usuwaniu włosów.

laboratory-equipment.png

Procedura testowa

Pomaga ocenić reakcję skóry i komfort klienta, identyfikuje potencjalne reakcje alergiczne.

skin-care.png

Planowanie zabiegów

Po konsultacji tworzony jest plan serii zabiegów z uwzględnieniem indywidualnych cech klienta, ustalany jest optymalny czas na umówienie się.

photo_2024-03-03 15.48.14.jpeg

Informowanie

Specjalista wyjaśnia przyczyny wzrostu włosów, cykle ich rozwoju oraz znaczenie przestrzegania zaleceń dotyczących pielęgnacji po zabiegu, aby uniknąć skutków ubocznych i przyspieszyć gojenie.

first-aid-kit.png

Aspekty medyczne

Omawiane są potencjalne przeciwwskazania medyczne i szczególności związane z leczeniem, w tym użycie znieczulenia i specjalnych środków do pielęgnacji domowej.

soap.png

Bezpieczeństwo i higiena

Znaczenie przestrzegania przez specjalistę procedur kontroli zakażeń dla bezpieczeństwa klienta.

done.png

Czas trwania i sekwencja

Ocena całkowitego czasu trwania serii zabiegów i konieczność przestrzegania harmonogramu, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Elektroepilacja cennik

Elektroepilacja - oszczędność pieniędzy i czasu:

Jedną z zalet elektroepilacji jest to, że wymaga ona mniejszej liczby powtórzeń zabiegów niż inne metody usuwania włosów. Po pierwszym zabiegu większość klientów musi wracać na kolejne wizyty tylko co dwa miesiące.

Podczas pierwszego zabiegu usuwa się więcej włosów niż podczas kolejnych wizyt. Z każdą sesją elektroepilacji czas ten będzie znacznie krótszy.

Dlatego w Elektroepilacja.pl pobieramy opłatę za czas poświęcony na zabieg, a nie za leczony obszar, dzięki czemu obniżamy koszty Państwa wizyt. Co najważniejsze, wynik elektroepilacji zostaje z Tobą na zawsze.

Elektroepilacja opinie

Najczęściej zadawane pytania o elektroepilacji

 • What you need to know before undergoing electroepilation.
  Do not tan or visit a tanning bed for at least two weeks before the procedure. Avoid using any cosmetic products containing alpha- or beta-hydroxy acids, retinol or benzoic acid for two weeks before the procedure. Avoid using harsh skin cleansers such as scrubs and exfoliation for two days before the procedure. Do not use deodorants or antiperspirants on the day of the procedure. Avoid coffee, alcohol and smoking 24 hours before the procedure. Moisturizing the skin is also an important aspect of skin care before an electroepilation treatment. Moisturizing the skin will help reduce skin sensitivity, improve skin texture and prevent irritation during the procedure. A light moisturizing cream or lotion can be used to moisturize the skin. It is also recommended to drink enough water to keep the skin hydrated from within. For best results, the length of the hair before the electroepilation treatment should be at least 2-3 mm. This will allow the tweezers to better grip the hair and make the treatment more effective. If the hair is too short, the tweezers will not be able to grasp it, and if it is too long, the treatment may be more painful and time-consuming. If the hair is too long, it can be trimmed to the desired length before the procedure.
 • How do I make an appointment for an electrolysis treatment online?
  To make an appointment online, select the length of the treatment and click the "make an appointment" button. Then select a convenient date and time on the calendar, enter your contact information and the area of hair removal. If this is your first visit, you will need to fill out a client questionnaire. After your appointment, a note will be sent to your email to help you prepare for the procedure. If you have any questions, you can contact me any way you like
 • Electrolysis hair removal price
  It's not possible to give an overall cost as it depends on your individual situation which can be completely different for everyone. However, during the first consultation, you will receive an approximate cost...
 • Light hair epilation
  With electroepilation, hair color does not matter. All hair, regardless of color, can be permanently removed. Can curly, gray or fine blonde fluffy hair be removed? Yes, electroepilation can remove all hair, regardless of texture or color.
 • Does epilation hurt?
  Since people's perception of pain varies widely, it is impossible to give a definite answer to this question. Electroepilation is not a relaxing procedure, but it can be tolerated. We will get to know your sensitivity together during the consultation. Drinking coffee shortly before the procedure increases sensitivity to pain, so avoid coffee shortly before the procedure. If you are hypersensitive to pain, you have the option of applying an anesthetic cream on your own about 1 hour before the procedure. I work with state-of-the-art technology that has long since ceased to be as painful as once claimed. I make the treatment as comfortable as possible for you.
 • How long does electrolysis take?
  Everyone is different, some have thick hair and some have sparse hair, and the time it takes to remove hair in the same area is difficult to predict from person to person. However, with each session there will be less hair in the treated area, which means that for subsequent treatments, the time will be reduced along with the price of the session. For example, the underarm area takes 1.5 to 3.5 hours.
 • Is electrolysis safe?
  Electrolysis allows for permanent hair removal through the use of electricity, and thanks to its effectiveness and safety, it has been approved by the American Institute of Health (FDA) and the German Association of Statutory Health Insurance Physicians
 • Laser epilation or electrolysis?
  Electroepilation can be used on all areas, regardless of skin pigmentation, hair color or the presence of tattoos. As a result, the hair no longer grows back. The treated area is permanently hairless. Laser treatments are often advertised as "permanent hair removal," but permanent doesn't mean permanent, according to the Food and Drug Administration (FDA). control and registration of drugs and medical devices used in medicine.
 • Hair removal and tattoo
  Yes, hair can be removed on a tattoo. Electroepilation is not performed in the same layer of skin as the tattoo ink. However, there may be an accelerated decay of color than normal due to the increased healing processes of the skin after electroepilation.
 • Electrolysis how many treatments?
  It depends on the person and can only be detailed after an initial consultation. Factors affecting the timing of the treatment are: - individual hair growth - Individual sensitivity to pain - Individual hair growth However, treatment sessions tend to last longer at the beginning of treatment and must be repeated more frequently. As the duration of treatment increases, the first successes are already visible, and treatments are carried out at longer intervals.
 • Are there risks and side effects associated with electroepilation?
  If the procedure is carried out carefully, side effects are negligible. Redness and swelling may occur on the treated areas, which usually disappear after some time.
 • What is electrolysis?
  During electroepilation, a thin probe is inserted into the hair canal. So the first step is always careful disinfection and the use of sterile disposable probes. The insertion into the hair pore is invisible to most clients. The electrologist delivers a pulse of current precisely to the root of the hair. A distinction is made between electrolysis, thermolysis and the blending method. For the client, there is no difference between the three methods either visually or tactilely. Which method is best for you depends on the structure of the hair and the area to be treated. After the pulse, the hair can be removed without resistance with tweezers.
 • How many times does the treatment need to be performed to achieve the result and is it necessary to repeat the treatment after some time to maintain the effect?
  The amount of treatments is very individual. It depends on the hair removal method used, genetics and hormones. On average, from 5 to 16 treatments. No maintenance treatments are needed after the electroepilation course. Hair will not grow back
bottom of page