top of page

Oświadczenie o szczególnych możliwościach

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich odwiedzających stronę.

 

 Ty jako użytkownik możesz mieć pewne ograniczenia, dlatego możesz skontaktować się z nami lub zlecić to znajomemu, aby upewnić się, że nie będziesz zawiedziony podczas wizyty na stronie.  

(poprzez formularz kontaktowy lub inną dogodną metodę)

 

 

elektroepilacja.pl zobowiązuje się do zapewnienia strony dostępnej dla jak najszerszej grupy odbiorców, niezależnie od okoliczności i możliwości. Staramy się jak najściślej przestrzegać wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.0, poziom AA) opublikowanych przez World Wide Web Consortium (W3C). Te wytyczne wyjaśniają, jak uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeganie tych wskazówek pomoże uczynić sieć bardziej dostępną dla wszystkich. Choć elektroepilacja.pl stara się spełniać wytyczne i standardy dostępności, nie zawsze jest to możliwe we wszystkich obszarach serwisu, nad czym obecnie pracujemy. Należy pamiętać, że ze względu na dynamiczny charakter strony, mogą czasami wystąpić drobne problemy, ponieważ jest ona regularnie aktualizowana. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie sekcje serwisu do ogólnego poziomu dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Jeśli masz uwagi i/lub sugestie dotyczące poprawy dostępności naszej strony dla osób niepełnosprawnych, prosimy o kontakt (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail). 

Twoja opinia pomoże nam ją ulepszyć.

bottom of page